Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Povinné ručení­ Wüstenrot

Pojišťovna Wüstenrot nabízí ve svém portfoliu v podstatě dva typy povinného ručení, které nenesou žádné speciální označení, jsou pouze dány výší limitů pojistného plnění, které je buď 35 miliónů Kč na škody na majetku i na škody na zdraví či usmrcení, anebo 70 miliónů Kč na škody na majetku i na škody na zdraví či usmrcení. První je „základním“ limitem, druhé je limitem „zvýšeným“.

Wüstenrot přišel s unikátním výpočtem výše pojistného, a to nikoli podle objemu, jak je obvyklé, ale podle výkonu motoru, což znamená, že jsou zvýhodněni ti řidiči, jejichž auto má sice velký objem, ale výkon motoru již tak velký není. Dalším poměrně unikátním zvýhodněním je věk řidiče, neboť je zde předpokládáno, že starší řidič je zkušenější a pravděpodobnost nehody je u něj nižší. V základní ceně není zahrnuto úrazové pojištění a pojištění předního skla, ale při uzavírání smlouvy lze na obě události připojistit.

Bonusy za bezeškodní průběh pojištění jsou u povinného ručení v podstatě samozřejmostí, a tak i Wüstenrot nabízí bonusy za bezeškodní průběh, a to i v případě, že klient přistupuje od jiné pojišťovny. V případě, že u původního pojištění došlo k pojistné události, nejsou uplatňována žádná znevýhodnění. Vedle klasických bonusů (5% dle zákona) má Wüstenrot desetiprocentní zvýhodnění pro ty klienty, kteří jsou smluvně evidováni, u některé z uvedených společností:

Asistenční služby

Základní asistenční služba je v ceně automaticky zahrnuta a vztahuje se na nehody a krádeže na území České a Slovenské republiky. V této asistenční službě je zahrnuto:

Kromě automaticky zahrnované asistenční služby je možné za příplatek 300 Kč ročně získat i rozšířený balík, který platí i v zahraničí, ale hlavně se vztahuje i na poruchy vozidla, nikoli pouze na nehodu a krádež. Jinak je mezi asistenčními službami minimální rozdíl, pouze ceny za placené úkony jsou v rámci zahraničí vyšší.

Kontakt na asistenční službu: +420 227 231 222.

 

Vypočet pojistného u Wustenrot pojišťovny