Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Právní úprava

Smyslem právní úpravy je ochrana jak pojištěnce, tak všech osob, kterým by mohla vzniknout škoda při provozu vozidla. Samotným smyslem povinného ručení je fakt, že V případá škoda může přesáhnout Vaše finanční možnosti. Proto je zde povinné ručení, které tuto škodu zaplatí za Vás. Právní úprava tak ve veřejném zájmu zakládá majiteli vozidla povinnost pojistit se a pojišťovně zase povinnost uhradit celou škodu na majetku třetí osoby. Zabraňuje tak vzniku řady soudních sporů a zkracuje dobu zaplacení pohledávek třetí osobě.

Z hlediska klasifikace pojištění se jedná o smluvní povinné pojištění. Znamená to že zákon ukládá povinnost pojištění sjednat, ale pojištěnec má možnost vybrat u které pojišťovny je sjedná.

Povinné ručení je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále toto pojištění upravují zákon č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Důležitá je především vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákon č. 168/1999 Sb.. Zákon č. 56/2001 Sb. upravuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 243/2001 Sb. registraci motorových vozidel a zákon č. 361/2000 Sb. je o samotném silničním provozu.