Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Bonusy a malusy

Pojišťovny jsou ze zákona č.168/1999 Sb. § 3b povinné zohlednit při výměře pojistného bezškodný průběh v předchozích pojistných obdobích. Pokud pojištěný provozuje své vozidlo bez nehody, tj. má bezškodný průběh, má nárok na slevu na pojistném (bonus). Jestliže pojištěnec nesplní podmínky stanovené ve smlouvě nebo škoda vzniklá při provozu vozidla byla větší než bylo předpokládané riziko, může pojišťovna uplatnit přirážku k pojistnému (malus). Pojišťovny stanovují podmínky získání bonusu v pojistných podmínkách. stanovení bonusu nebo malusu se řídí rozhodnou dobou, což je doba trvání pojištění.

Bonus/malus systém má zejména motivační charakter, řidiče vede k vyšší odpovědnosti, ale zároveň hrozba zvýšení pojistného nebo ztráty bonusů nutí škůdce, aby si malé škody hradili sami.

Bonusy jsou vázané na majitele vozidla a jsou tak přenositelné. Při změně pojistitele je nutné nechat si vystavit potvrzení o bezškodném průběhu v předchozích letech a to pak předložit novému pojistiteli. V případě koupi nového vozidla zůstávají bonusy zachovány. Některé pojišťovny umožňují přenos bonusů i při přechodu na vůz s větším obsahem nebo při přechodu z motocyklu na automobil.

Výše ročního bonusu se v posledních letech ustálila na 5%. Bonusy se sčítají, takže při bezškodném průběhu můžete za tři roky získat slevu 15%.

Někdy se můžeme setkat s pojmem "Malusová turistika". Jedná se o případy, kdy majitel vozidla z obavy před navýšením pojistného po škodlivém průběhu pojistného období přejde k jiné pojišťovně. V případě, že nepředloží potvrzení o bezškodném průběhu v předchozích letech, musí se pojišťovna spokojit s čestným prohlášením. V roce 2007 byl zahájen zkušební provoz "Databáze škodných a pojistných událostí", do které budou pojišťovny nahrávat údaje o všech pojistných událostech a jejich účastnících a následně pak získávat informace o nových klientech. Výhoda takové databáze pro pojišťovny je eliminace malusové turistiky. Klienti potom nebudou muset předkládat potvrzení o bezškodném průběhu a pojišťovna si informace potřebné k přiznání bonusu zjistí sama. Databázi vytvářela Česká kancelář pojistitelů ve spolupráci s členskými pojišťovnami několik let, aby tak naplnila ustanovení zákona č. 168/1999 Sb. týkající se evidence pojištění odpovědnosti. zkušební provoz byl zahájen 1. listopadu 2007 a v databázi budou obsažena všechna data od 1. ledna 2000.