Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Postup při nehodě

Jestliže způsobíte dopravní nehodu musíte ze všeho nejdříve zjistit zda je někdo zraněn, popřípadě poskytnout první pomoc nebo zavolat pomoc a zajistěte místo dopravní nehody. V případě že nebyl nikdo zraněn byste měli zjistit rozsah způsobených škod.

Policii musíte k nehodě přivolat v případě, že:
- došlo ke zranění nebo usmrcení osob
- škoda vzniklá při nehodě přesáhla 100 000 Kč
- nedohodli jste se s druhým účastníkem na zavinění
- došlo ke škodě vzniklé na majetku třetí osoby

V případě, že Vámi způsobená škoda nepřesáhla 50 tis. Kč, při nehodě nebyl nikdo zraněn a dohodli jste se z dalším účastníkem na zavinění nemusíte policii volat. Máte však povinnost poskytnout poškozenému (případně i dalším zájemcům z řad účastníku dopravní nehody) údaje potřebné pro uplatnění práva na náhradu škody a oznámit nehodu pojišťovně. Pojišťovna se pak postará o náhradu škody. Pokud byla způsobena škoda Vám od jiného účastníka silničního provozu, opište si od viníka nehody údaje z občanského průkazu a dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu.

Údaje vyžadované pojišťovnou :
- Jméno, příjmení a bydliště majitele vozidla a řidiče vozidla, pokud se neshodují
- Státní poznávací značku a typ vozidla
- údaje pojišťovny u které je viník pojištěn - název, sídlo, číslo pojistné smlouvy
- pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Dále je dobré uzavřít písemně dohodu o zavinění podepsanou oběma stranami.Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká. Také je vhodné pořídit fotografie popřípadě nakreslit plánek situace, pro usnadnění průběhu likvidace škod pojišťovnou. V případě že přivoláte policii, zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo k hromadné nehodě (výstražný trojúhelník). Vozidla nepřemisťujte ani s nimi jinak nemanipulujte, aby mohla být nehoda řádně vyšetřena státními orgány.

V případě, že jste si potřebné údaje neopsali, ale znáte spz můžete k nalezení viníka nehody využít služby online vyhledávání údajů o pojištěnci podle spz České kanceláře pojistitelů.

Pokud dojde k situaci, že bude dopravní nehoda postoupena do správního řízení, popř. nastanou nějaké jiné komplikace, pak můžete využít nabídky služeb našeho partnerského webu www.prestupkyvdoprave.cz