Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Allianz povinné ručení

Při sjednávání povinného ručení u pojišťovny Allianz si můžeme vybrat ze tří variant rozlišených podle maximální výše limitů pojistného plnění. Jedná se o základní limity (zákonná výše limitů 35mil. Kč na škody na majetku a na zdraví), vyšší limity (50mil. Kč) a maximální (100 mil. Kč) . Tyto varianty se liší pouze výší limitů a samozřejmě výší pojistného.

Klient pojišťovny Allianz získává uzavřením smlouvy základní asistenční služby zdarma. Zajímavá je také možnost spoluúčasti v případě pojistné události. Při sjednání povinného ručení se spoluúčastí pojistníka získává klient slevu 11% z pojistného. ¨

Pojišťovna Allianz nabízí množství slev a zvýhodnění v případě sjednání povinného ručení zároveň s havarijním pojištěním. V takovém případě získá klient slevu na havarijním pojištění a limity asistenčních služeb se automaticky zdvojnásobují.

Asistenční služby

Kromě základní asistenční služby poskytované zdarma ke každému platnému povinnému ručení si může pojištěný sjednat navíc asistenční službu PLUS. Limity jsou v případě asistenční služby PLUS dvojnásobné a navíc se sčítají s limity základní asistenční služby, takže dosáhnou až trojnásobné výše.

Případy na které se vztahuje základní pojištění asistence:

Limity plnění:


Varianta PLUS navíc zahrnuje


Při sjednání povinného ručení zároveň s havarijním pojištěním s asistenční službou PLUS získává klient limit 10 tis. Kč na asistenci v ČR. V nabídce Allianz je také možnost úrazového pojištění osob ve vozidle. Vznikne tak právo na denní odškodné 50 Kč po dobu léčení nebo strávenou v nemocnici, odškodnění v případě trvalých následků (až 200 tis. Kč) a smrti (100 tis. Kč).

 

Vypočet pojistného u pojišťovny Allianz