Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Rozsah pojištění

Povinné ručení se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, tedy i na řidiče, který není majitelem vozidla.

Pojišťovna se zavazuje k uspokojení nároků namísto pojištěnce v případě nároků na náhradu:
- škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (tj. věcné škody)
- škody na zdraví nebo usmrcením
- škody, které mají povahu ušlého zisku
- účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle předchozích bodů;

Limity
V pojistné smlouvě musí být stanoveny limity pojistného plnění. Zákon stanovuje minimální výši limitů, kterou může pojistitel nabízet. V případě zničení, poškození, odcizení vozidla nebo v případě ušlého zisku je tento limit stanoven na 18 miliónů korun. V případě újmy na zdraví nebo usmrcení je tento limit 35 miliónů korun.