Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Kooperativa povinné ručení

Pojišťovna Kooperativa nabízí dva základní tarify pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to tarif Standard a Benefit, které se liší rozsahem asistenčních služeb, ale také výší pojistných limitů

U varianty Standard kryje pojišťovna škody na majetku v zákonné výši (tj. 35 mil. Kč). Při škodách způsobených na zdraví člověka nebo v případě usmrcení člověka je tento limit stanoven nad rámec zákonné povinnosti a to na 54 mil. Kč (platí pro každého zraněného nebo usmrceného)

V rámci asistenčních služeb varianty Standard může pojištěný využít odtah do vzdálenosti 50 km zdarma a uschování vozidla do 10ti dnů zdarma na území České republiky. V zahraničí je odtah vozidla limitován navíc výší nákladů. Při nehodě nebo havárii vozidla v zahraničí hradí pojišťovna odtah do 50 km nebo do ceny 120 € pro vozidla do 3,5 t a 75 km / 300 € u vozidla od 3,5 t do 12 t. V zahraničí má pojištěný navíc právo využít bezplatný nocleh do 50 €/ osoba, právní pomoci do 750 €, uskladnění vozidla do 7 dnů (13 €/den), nebo telefonického tlumočení a vzkazové služby. Pojišťovna Kooperativa nabízí také možnost finanční výpomoci v případě nouze ve výši až 1000 €, ale pouze v případě složení jistiny jinou osobou v České republice.

Varianta Benefit nabízí zejména zvýšené limity pojistného plnění 70 mil Kč pro škody na majetku a 70 mil. Kč pro škody vzniklé na zdraví (opět platí pro každého zraněného).

Rozsah asistenčních služeb oproti variantě Standard se liší pouze u vzdálenosti odtahu vozidla, kdy pojišťovna hradí odtah do vzdálenosti 75 km. U asistenčních služeb v zahraničí zůstávají limity kromě již zmíněného odtahu stejné.

Nad variantou Benefit by měli přemýšlet zejména ti řidiči, kteří chtějí mít větší jistotu, že jejich pohledávky vzniklé způsobením pojistné události budou uhrazeny pojišťovnou a že se tak nedostanou do vážných finančních problémů. Cena tarifu Benefit je jen o 4 % vyšší, takže jistě stojí za zvážení.

V případě sjednání kterékoliv varianty povinného ručení u Kooperativy na automobil do 3,5 t získá klient zdarma také živelní pojištění auta. Vztahuje se na případy povodně, záplavy, úderu blesku, požáru, pádu stromu, laviny, krupobití, sesuvu půdy a vichřice. V případě sjednání povinného ručení fyzickou osobou na dobu delší než 12 měsíců obdrží klient poukaz na pojištění pobytu v nemocnici. Při pobytu v nemocnici delším než 3 dny hradí pojišťovna poplatek 60 Kč denně za pobyt.

Možnosti doplňkového připojištění, které může pojištěnec využít jsou poměrně rozsáhlé:

 

Vypočet pojistného u pojišťovny Kooperativa