Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny

Povinná výbava auta

Povinná výbava motorových vozidel

Zákon č. 361/2000 Sb. ukládá řidiči povinnost mít ve vozidle povinnou výbavu pokaždé, když vyjede na pozemní komunikaci. Tuto výbavu určuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. výbyva se skládá z technických prvků, které mají za úkol umožnit řidiči snadnou opravu drobných závad a nezdržovat tak silniční provoz, a z prvků, které umožní řidiči poskytnutí první pomoci v případě, že by se stali účastníky nebo svědky dopravní nehody. Pokud zjistí osoba pověřená ke konrole vozidla, že povinná výbava vozidla nebo její část chybí, může být na řidiče vozidla uvalena sankce v "podobě udělení blokové pokuty".

Povinnou výbavou pro vozidla kategorie M a N (nejméně čtyřstopá vozidla určená pro převoz osob nebo nákladu = všechny osobní automobily a dodávky) se rozumí následující:

  • Elektrické pojistky - pokud jsou v elektrické instalaci vozidla využity elektrické pojistky, je řidič povinen mít jednu náhradní pojistku od každého použitého druhu
  • Náhradní žárovky - stejně tak je řidiči uložena povinnost mít jednu náhradní žárovku od každého druhu použitého ve vozidle
  • Příruční zvedák - každé motorové vozidlo musí mít příruční zvedák (hever) o nosnosti rovnající se nejvyšší možné zátěži na nápravu uvedené v technickém průkazu vozidla nebo nejvyšší technicky přípustné hmotnosti zvedané části vozidla uvedené v technickém průkazu
  • Klíč - na utahování (povolování) šroubů na kolech vozidla
  • Náhradní kolo - řidič je také povinen mít v autě náhradní kolo (rezervu), která může být použitá místo kteréhokoliv dalšího kola na vozidle. Tato rezerva musí být umístěna v držáku a síla použitá na vyjmutí kola z držáku nebo na jeho vložení nesmí přesahovat 490 N (= 49 kg). Náhrdní kolo je určené na dojetí do servisu nebo domů a při nejbližší možné příležitosti by mělo být vyměněno za kolo kvalitativně odpovídající ostatním kolům vozidla.
  • Reflexní vesta – vesta ze speciálního reflexního materiálu. Používá se pokud řidič nečekaně zastaví v místě, kde se to běžně nestává, z důvodu opravy vozidla (výměna kola)
  • Výstaražný trojuhelník – pro označení místa nehody nebo poruchy vozidla
  • Lékárnička – viz níže
Vozidla určená pro přepravu cestujících (autobusy) a hořlavé látky (týká se i nákladních vozidel pro přepravu obilí apod) musí být navíc vybavena hasícím přístrojem.

Lékárnička

Všechna vozidla s výjimkou mopedu, motokola, traktoru a motorového vozíku musí být vybavena lékárničkou. Všechny části lékárničky musí být v jednom boxu umístěném na suchém místě stranou přímého slunečního záření (ve vozidle pro přepravu cestujících na místě přístupném pro cestující). Zároveň musí mít všechny položky v lékrničce platnou minimální dobu trvanlivosti (v opačném případě jsou tyto věci brány jako by v lékárničce nebyly)

Lékárničky dělíme na motolékárničky (pro jednostopá vozidla) a autolékárničky (pro dvou a vícestopá vozidla). Autolékárničky se pak také dělí podle velikosti na lékárničky I., II. a III. stupně, přičemž stupeň I. je určen pro osobní automobily, stupeň II. pro vozidla určená k přepravě cestujících s kapacitou do 80 osob a stupeň III. pro pro stejná vozidla s kapacitou nad 80 osob. Lékárnička velikosti III. může být nahrazena dvěma lékárničkami velikosti II.. V následující tabulce je uvedena povinná výbava jednotlivých lékárniček tak, jak byla zveřejněna v příloze č. 14 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

 Lékárnička pro motocykly (vozidla kategorie L – méně než čtyřkolá vozidla)

Zdravotnický materiál Množství (ks)
a) Obvaz hotový sterilní č. 2 1
b) Obvaz hotový sterilní č. 4 1
c) Šátek trojcípý 1
d) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 3
e) Obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm 1
f) Rouška resuscitační 1
g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1
h) Špendlík, zavírací v antikorozní úpravě 2
 

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiál Možství (ks)
Velikost lékárničky
I. II. III.
a) Obvaz hotový sterilní č. 2 2 5 10
b) Obvaz hotový sterilní č. 3 2 5 10
c) Obvaz hotový sterilní č. 4 2 5 10
d) Šátek trojcípý 2 3 6
e) Obinadlo elastické 10 cm x 5 m - 3 6
f) Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m 1 2 4
g) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 6 12 18
h) Obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm 1 3 5
i) Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm 1 3 5
j) Rouška resuscitační 1 2 4
k) Rouška PVC 20 x 20 cm 1 2 4
l) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4
m) Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2 2 4
n) Nůžky 1 1 1

Další doporučená výbava auta a motorky

Jak bylo naznačeno výše, povinná výbava slouží zejména pro rychlé opravy, zajištění místa nehody a poskytnutí pomoci. Existuje však také doporučená výbava, která není povinná (a její absence ve vozidle není nijak sankcionována), ale v někdy se může hodit.

Mezi nejčastěji jmenovanou položku doporučené výbavy vozidla patří tažné lano. Díky němu je možné odtáhnout vozidlo domů či do servisu bez nutnosti přivolat specializovanou (a dobře placenou) službu. Doporučuje se také hasící přístroj povinný pouze pro některé druhy vozidel. V dnešní době je možné sehnat velice malé hasící přístroje, které v kufru překážet nebudou, ale se začínajícím požárem si hravě poradí.

Další věc, která se dá doporučit je náhradní zásoba provozních kapalin (benzín, olej, destilovaná voda) a také věci, které zvyšují komfort při drobných opravách (rukavice, baterka, hadra).

Obecně se dá říct, že si do auta můžete vzít co Vás jen napadne. Každý má se svým vozem vlastní zkušenosti a nejlépe ví, co by mohl potřebovat. Někdy je dobré mít od jednotlivých součástí povinné výbavy více exemplářů (2 klíče na kola, druhý hever) pro případ kdy by došlo k jejich požkození.

Informace o povinné výbavě najdete také na www.prestupkyvdoprave.cz