Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny
Kategorie: Články

Změny povinného ručení pro rok 2010

11.1.2010 - Rok 2009 byl z hlediska povinného pojištění motorových vozidel plný novinek. Nejdůležitější změnou, která vše ostatní více méně zastiňuje, je povinnost platit příspěvek do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) za každý den kdy není sjednáno povinné ručení. Jedná se vlastně o penalizaci, která za první rok působení přinesla do pokladny ČKP více než 50 mil. Kč. - což je bohužel pouze desetina škody způsobené vozidly bez povinného ručení v roce 2008. Větším přínosem je však snížení počtu nepojištěných vozidel o 30 %. Jakých změn se dočkáme v příštím roce?

Protokol o dopravní nehodě

Od prvního ledna mají viník a poškozený dopravní nehody povinnost společně sepsat záznam o dopravní nehodě, který musí oba následně odevzdat své pojišťovně. Poškozený pojišťovnu informuje ve vlastním zájmu (uplatňuje nárok na náhradu škody), pro viníka nehody je však tato povinnost nová, její nesplnění však nebude nijak stíháno. Ten kdo způsobil nehodu se neodevzdáním protokolu o nehodě pouze vystavuje riziku žaloby o náhradu škody v případě, že by jeho nesplnění povinnosti způsobilo průtahy nebo jiné těžkosti v procesu náhrady škody poškozenému (pojišťovna může požadovat od viníka nehody plnou náhradu škody poškozenému!).

Povinnost společného sepsání záznamu se vztahuje pouze na dopravní nehody, ke kterým nemusí být přivolána policie, tedy nikdo nebyl zraněn nebo zabit, vzniklá škoda nepřesáhla 100 tis. Kč, resp. nevznikla na majetku třetí osoby nebo na silniční komunikaci a účastníci nehody jsou schopni sami zajistit plynulost silničního provozu. Pokud se účastníci nemohou shodnout na zavinění a průběhu nehody, doporučuje se přivolat policii také.

Formulář evropského záznamu o dopravní nehodě najdete zde, postačí však také formulář dodávaný standardně pojišťovnou při sjednání povinného ručení.


Sankce za odstavené vozidlo bez povinného ručení

Nově je také od 1.1.2010 zavedena sankce za vrak odstavený na veřejné komunikaci. Za vrak v tomto případě můžeme považovat také vozidlo bez platného sjednaného povinného ručení. Sankcí se rozumí pokuta udělená příslušným správním orgánem v místě přestupku. Policie a ČKP tak získávají další bič proti neplatičům pojistného . Dojde-li ke zjištění, že zaparkované vozidlo není pojištěné, dostane jeho majitel pokutu ve výši 5 - 40 tis. Kč a musí vozidlo neprodleně na vlastní náklady odstranit (jízda s nepojištěným vozidle samozřejmě nepřipadá v úvahu).

Pokud nemáte sjednané povinné ručení nebo vaše smlouva s pojišťovnou brzy končí, využijte naší online kalkulačky k porovnání nabídek povinného ručení českých pojišťoven.

print Formát pro tisk