Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny
Kategorie: Články

Výsledky garančního fondu ČKP za rok 2009

13.5.2010 - Česká kancelář pojistitelů (ČKP) na nedávné tiskové konferenci zveřejnila kompletní analýzu výsledků nově zavedeného systému vybírání příspěvků do garančního fondu ČKP za rok 2009. Tyto výsledky jsou povzbudivou zprávou pro všechny, kteří vzorně platí povinné ručení a jsou tak nepřímo nuceni přispívat na plnění škod způsobených nepojištěnými vozidly. Pro ty co povinné ručení neplatí, můžou být tyto výsledky naopak přinejmenším varováním, že se jim jejich nezodpovědnost může těžce nevyplatit.

Výsledky za rok 2009

ČKP si od nového systému (inspirovaného u některých severských zemí) slibovala zejména snížení počtu nepojištěných vozidel, větší množství odhlašování starých a nepojízdných vozidel a v neposlední řadě významný nárůst prostředků v garančním fondu. Posledním zbožným přáním ČKP bylo snížení počtu nehod způsobených nepojištěnými vozidly a celkové škody takto vzniklé.

Již první výsledky naznačovaly, že je tato strategie správná a nyní máme šanci situaci kompletně vyhodnotit. Nejvíce viditelným zlepšením je snížení počtu nepojištěných vozidel o celých 24% z 817 tis. na 617 tis. Dále pak poprvé od roku 2004 klesl počet nehod zaviněných nepojištěnými vozidly pod 4 tis. Kč. I přes to došlo k nárůstu celkového objemu škod a to zejména díky vyšším výdajům na poškozené zdraví než je obvyklé. Na příspěvcích bylo za rok 2009 vybráno téměř 65 milionů Kč, což je však jen zlomek celkových nákladů činících téměř 400 mil. Kč.

Příklady praktických důsledků neplacení povinného ručení

Smutným rekordmanem se v roce 2009 stal řidič nepojištěného pickupu v Libereckém kraji. Při nehodě byl vážně zraněn jeho spolujezdec a náklady na jeho léčbu byly vyčísleny v ohromné výši 32 mil. Kč. Vše bylo zaplaceno z garančního fondu a částka bude po viníkovi nehody vymáhána. Díky tomu, že nesjednal povinné ručení (přišlo by ho na cca 10 tis. Kč) bude muset pravděpodobně do konce života splácet a dlužná částka se stane také součástí jeho pozůstalosti! Druhým podobně fatálním případem je havárie terénního vozu, kdy byla způsobená škoda přesahující 17 mil. Kč.

Prodražit se Vám může nesjednané povinné ručení i v případě že nehodu nezpůsobíte. Jakmile Vám domů přijde výzva k zaplacení příspěvku od ČKP (a ona přijde), můžete se těšit na zaplacení několikanásobné částky než by jste zaplatili na povinném ručení. Příkladem může být majitel tahače, který za 89 dní místo 10 tis. zaplatil více než 27 tis. Kč, nebo majitel motorky, kterému za pouhých 7 dní nesjednaného ručení přišla složenka na téměř 300 Kč, přičemž by jinak zaplatil 13 Kč.

Co je garanční fond ČKP?

Funkcí povinného ručení není primárně ochrana pojištěného před finančními následky jím způsobené dopravní nehody, ale hlavně ochrana dalších osob. Z tohoto důvodu bylo nutné ustavit zvláštní fond, ze kterého by se hradila škoda poškozenému a následně by se vymáhala po viníkovi - Garanční fond. Do tohoto fondu byly nuceny přispívat pojišťovny sdružované v ČKP a docházelo tak k situaci, kdy za nepojištěné řidiče nepřímo hradili závazky poctiví plátci povinného ručení.

Tento stav se oprávněně jevil jako krajně nespravedlivý a navíc nevedl k žádnému zlepšení. Vše měla změnit až nová strategie, díky které začala ČKP intenzivně vyhledávat neplatiče Povinného ručení a vymáhat od nich povinný příspěvek do garančního fondu. Tento příspěvek vlastně plnil funkci jakési pokuty - ten kdo neplatil povinné ručení musel uhradit za každý den neplacení částku několikanásobně převyšující cenu povinného ručení.

print Formát pro tisk