Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny
Kategorie: Články

Povinné ručení při cestě do zahraničí

18.6.2010 - Blíží se začátek velkých prázdnin a tisíce českých řidičů plánuje opět vyrazit s celou rodinou na dovolenou do zahraničí. Při řízení vozidla na území cizího státu však existují rizika, na která nejsme vždy připraveni reagovat. Vychází to zejména z jiné mentality řidičů v různých částech Evropy. Někde může být dobrým zvykem to, co v na našich silnicích považujeme za nepřípustné a naopak, naše chování na silnici nemusí být chápáno z druhé strany. V konečném důsledku se můžeme stát účastníky dopravní nehody i přes veškerou snahu o co nejopatrnější jízdu.

Povinností každého řidiče v České republice je mít u sebe neustále potvrzení o sjednaném povinné ručení - zelenou kartu. Díky dohodám, které uzavřela Česká kancelář pojistitelů s příbuznými organizacemi v ostatních státech Evropy je platnost zelené karty rozšířena i na jejich území. Toto je ovšem nutné ověřit na zadní straně zelené karty, kde jsou vyznačeny mezinárodní kódy států, ve kterých karta platí. Pokud je kód státu přeškrtnutý, budete nuceni na hraničním přechodu zaplatit tzv. hraniční pojištění.

V případě, že se opravdu stanete účastníkem dopravní nehody v zahraniční, musíte postupovat podobně jako v České republice. Nejobtížnější bude pravděpodobně překonání jazykové bariéry. Ti z Vás, kteří mají v rámci asistenčních služeb poskytovaných pojišťovnou také telefonické tlumočení, by měli této služby využít. Ostatní se budou muset spolehnout na domluvu "rukama nohama".

Jak postupovat v případě dopravní nehody pravděpodobně dobře víte - zjistit zdravotní stav účastníků, zajistit místo nehody apod. Zde uvedeme pouze věci spojené s vyřízením administrativních záležitostí.

Sdělte druhé straně:
1. Jméno a bydliště sebe a vlastníka vozidla
2. Název a sídlo vaší pojišťovny a číslo pojistné smlouvy
3. Registrační značku vozidla
4. Kompletní informace ze 3. a 4. rubriky na zadní straně Vaší zelené karty + číslo zelené karty

Stejné informace si, nejlépe nahlédnutím do dokladů, vyžádejte také.

Vše je možné vyplnit do Evropského záznamu o nehodě (ke stažení zde).V případě možnosti nezapomeňte nehodu fotograficky zdokumentovat a nakreslit podrobný plánek. Pokud je to možné tak vždy volejte k nehodě policii. V různých zemích je povinnost volat policii vázána na různou výši škody apod., ale pro cizince je přivolání policie jistější.

Nejčastějším problémem při nezaviněné nehodě v zahraničí je uplatňování nároků na vzniklou škodu. Nárok můžete uplatňovat buď přímo na pojišťovně viníka nehody v příslušném státě, nebo na kanceláři pojistitelů příslušného státu. V případě nehody ve státě Evropského hospodářského společenství (EHS) můžete škodu nárokovat na místním zástupci pojišťovny viníka nehody. V případě problémů se můžete obrátit na Českou kancelář pojistitelů, který Vám poskytne všechny potřebné informace.

print Formát pro tisk