Získejte nejlevnější povinné ručení

Spočítejte si nabídky povinného ručení od českých pojišťoven.

Spočítat ceny
Kategorie: Články

Novinka v povinném ručení - pojištění proti pokutám

V oblasti povinného ručení se nejrůznější změny a úpravy podmínek dějí poměrně často. Stejně tak se stále objevují nové a nové produkty, služby a doplňková připojištění, která mají přilákat nové klienty. Asi proto tyto inovace přicházejí nejčastěji ze stran menších rostoucích pojišťoven. Stejně tak je tomu i u poslední novinky - Pojištění dopravních přestupků.

Tuto novinku představila pojišťovna Slávia pod obchodní značkou pojištění Sv.Kryštof. Název naráží nejen na proslulou sérii dopravně-bezpečnostních akcí dopravní policie České Republiky, ale také na patrona všech řidičů Svatého Kryštofa. Čeho se vlastně toto pojištění týká a jak je možné nároky z něj uplatnit?

Pojištění Kryštof chrání pojištěnce ve dvou směrech. Prvním typem ochrany je nahrazení peněz zaplacených na pokutách udělených v přestupkovém řízení a pouze v něm. Blokových pokut se tedy pojištění netýká. Taktéž smí pojištěnec uplatňovat nárok pouze na pokuty udělené v souvislosti s řízením motorového vozidla.

Druhým typem ochrany pojištěnce je zmírnění nepříznivých následků způsobených odebráním řidičského průkazu po nasbírání 12 trestných bodů. Podmínkou je získání nejméně 6 bodů v průběhu trvání pojištění. Nelze uplatňovat žádné nároky, pokud byl řidičský průkaz odebrán díky spáchání závažného dopravního přestupku.

Varianty pojištění

Pojišťovna Slávia nabízí pojištění proti pokutám ve dvou variantách - Ekonomik a Profesionál - lišících se velikostí limitů plnění.

Ekonomik - Běžná varianta, kterou získá každý nový klient pojišťovny k povinnému ručení na 1 rok zdarma. Limit pojistného plnění je 100 000 Kč při udělení pokuty a 100 Kč denně při odebrání řidičského průkazu po dobu až 1 roku. Běžná cena pojištění je 1500 Kč ročně.

Profesionál - Verze se zvýšeným limitem plnění na 500 tis. Kč. Při odebrání řidičského průkazu je řidiči vyplaceno 300 resp 500 Kč denně podle zvolené částky. Bohužel pojišťovna Slávia nikde na svých stránkách neuvádí cenu varianty profesionál, takž je nutné informovat se individuálně.

Pojišťovna Slávia ve svém oficiálním prohlášení sděluje, že v žádném případě nehodlá podporovat piráty silnic a nezodpovědné řidiče. Pojištění Kryštof se nevztahuje na úmyslně spáchané přestupky, trestné činy, a přestupky spáchané pod vlivem alkoholu (0,3 promile) nebo jiné návykové látky. Nárok na pojistné plnění také nevzniká v případě, že je pokuta udělena za jednání, které není sankcionováno odebráním bodů.

print Formát pro tisk